2016. június 19., vasárnap

Koordináció fejlesztő torna

Ha egy gyermek
  • mozgása ügyetlen, diszharmonikus,
  • hárítja a rajzolást vagy egyéb grafomotoros, finommotoros  tevékenységet;
  • késik a beszéde, térbeli tájékozódása, a lateralizációja, a dominanciája;
  • agresszív, nem tud figyelni,
következtethetünk az idegrendszer funkcionális éretlenségére és a primitív reflexprofil részleges fennmaradására